Laden Evenementen

Dr. Philomène Bloemhoff- de Bruijn, voormalig projectleider streektaal bij de IJsselacademie in Zwolle, komt in MFC ‘t Kloniehuus praten over De Klonietaal. De titel van haar lezing luidt: ‘De taal van de kelonietoeften uit Willemsoord’.

Na haar vervroegde pensionering houdt Philomène Bloemhoff zich bezig met de taal van Willemsoord in het kader van 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid. Ze interviewde een aantal (oud)-Willemsoorders en daarna ook Noordwoldigers, omdat de Willemsoorders lieten weten dat men in Noordwolde de oude kolonietaal nog spreekt. Zelf doen ze dat vrijwel niet meer.

Wat is dat voor taal, dat “Klonisch”, zoals het wel genoemd wordt? Waar komt deze taal vandaan? Wat zijn de verschillen met het Standaardnederlands en met de streektaal (het Stellingwerfs) van de omgeving? En wat spreken de Willemsoorders zelf eigenlijk, als het geen Klonisch is? Aan de hand van fragmenten uit de interviews probeert ze op al deze vragen een antwoord te geven.

Tickets kosten €6,50 inclusief koffie/theek (aan de deur €7,50) – klik hier om te bestellen